ZEMNÍ PRÁCE A DEMOLICE

ZEMNÍ PRÁCE


- výkopy bazenů


- výkopy a realizace přípojek (vodovodní, kanalizační)


- terénní úpravy


- výkopy jímek


- skrývání ornice


- výkopy základů


- zpevněné komunikace


- zpevněné komunikace


- realizace kamenných cest v lesích a chatových osadách


- bagrování rybníkůZEMNÍ PRÁCE


- výkopy bazenů


- výkopy a realizace přípojek (vodovodní, kanalizační)


- terénní úpravy


- výkopy jímek


- skrývání ornice


- výkopy základů


- zpevněné komunikace


- zpevněné komunikace


- realizace kamenných cest v lesích a chatových osadách


- bagrování rybníků